ההפללה העצמית והודאות השווא דיני הראיות בעולם היהודי משפט בן אלפי שנים

כותבי מכון המחקר

1.12.2022

דיני הראיות והעדות בעין התורה - לאור ההתפתחות המדעית והטכנולוגית והיחס למשפט הנוהג

ההפללה העצמית והודאות השווא
דיני הראיות בעולם היהודי משפט בן אלפי שנים
מעמדה של ההודאה לאור ההתפתחות המדעית והטכנולוגית והיחס למשפט הנוהג מז"פ וראיות פורנזיות מDNA וראיות טכנולוגיות ועד עקבת הנעל הרשעה עצמית/הפללה עצמית מדיני התורה לימינו