חי בהוראה תשפ״ב

שיעור לדוגמא

בית מדרש ותכניות לימוד לר״מים וראשי ישיבות |פיילוט חדש מקוון באופן מלא | מוכר כ- 30 שעות השתלמות חמ״ד

חיבור מקצוע ותורה

לימוד המחבר בין מקצוע האדם העובד לתורה, תוך שימוש בידע המקצועי של האדם העובד

להיות חלק מקבוצת ר״מים לומדים ויוצרים

רמ״ים מרחבי הארץ שותפים ללימוד עיוני  מעמיק נפגשים ללימוד אן ליין משותף.

שיטות למידה

כלי שיטות לימוד הגמרא, הפנמה ויישום של הסוגיות בהוראה בכיתה.

להרשמה

מבנה התכנית

1.

לימוד מרחוק

האתר הלימודי בנוי באופן מיוחד ומותאם - יחידות לימוד מסודרות, ממוקדות ומונגשות ללימוד עצמאי , שיעורים מצולמים, ערבי עיון. האתר פתוח לשימוש לאורך חצי שנה.

2.

מפגשי זום

דפי מקורות ושיעורים מוטמעים באתר מתחילת הלמידה. מפגשי זום אחת לחודש בכל יחידת לימוד יחד עם כלל הלומדים בתוכנית.

3.

ימי עיון

לאורך התכנית יתקיימו ימי עיון מקוונים שאפשר גם להגיע אליהם פיזית, ימי העיון מעשירים את תוכן הלמידה ומאפשרים מפגש עם רבנים ודמויות מקצועיות בתחום הנלמד.

4.

5.

6.

תוכן הלימוד והתכניות

תוכן הלימוד

 • מגוון עשיר של נושאים מדף הגמרא בסוגיות הנלמדות עם התלמידים אל תחומי העמקה והעשרה השונים:
 • סנהדרין ועולם בית הדין ומציאות המשפט במדינת ישראל המודרנית כולל ב"ד 'פרטי' ל'עבירות שבסתר'.
 • הפללה עצמית בעין התורה, הבא במחתרת ומוקד חירום משטרתי.
 • פסולי עדות בחברה מגוונת.
 • שמיטה וסוחרי שביעית -מהיסודות לימינו. 

צורת הלימוד

 • מבנה הלימוד מבוסס על סוגיות ודפי הלימוד עם התלמידים במסכת סנהדרין.
 • ארבעת מרחבי העשרה והרחבה:
 • רוחב ועומק
 • מדפי הגמרא אל ראשית הדינים והתושב"ע
 • מדפי הגמרא אל שיטות העיון דרכי החשיבה ועולם הישיבות
 • מדפי הגמרא אל המציאות המעשית\משפטית\פסיקתית

ימי עיון

No items found.
No items found.

מחיר ויצירת קשר

השתתפות סמלית חודשית

20

ש״ח

 • משך התכנית 6 חודשים

יצירת קשר

והרשמה

 • אלגד -0587110010
 • Elgad@chaibahem.com
להרשמה

בוגרים מספרים

להרשמה