אלנתן שכטר ז"ל

נולד בכה אלול תשלח. נפל בדרכו לפעילות מבצעית בגבול הלבנון כו בניסן תשס"א(2001)

לו חיים לא היו  נקטעים,היכן הוא היה?מי הוא היה?ציור מכחול מנסה לבחון, למצוא מזור לנפש צמאה...לו יכל המכחול לצייר, וודאי היה בציור ספר עם מילים נוצצות, תמרורי חיים, יד מחבקת באהבה תורה נושנה חדשה.לו יכל המכחול לצייר, וודאי חיוך גדול מלא אהבה, לעם, אנשים, חיים.לו יכל לצייר ארץ שופעת חיים ונחלים.לו יכל לצייר, אנשים היודעים לאחד עולמות שונים.
כיצד ממשיכים אותך? כיצד מנציחים, מותירים בעולם החיים ממך?מנסים לבחון מה היה עולמך, ערכך, תנועתך ומידותיך – אז מצרפים כוחות חיים חדשים, עשייה...

על תורה במרחב החיים:

על תורה במרחב החיים:ממכתבו לישיבת תל אביב (היה מהמחזור המקים) מכתב שנשלח לקראת עזיבתו את הישיבה לפרק השירות הצבאי :
"לכל אחי בני ישיבת תל אביב,הרב(קוק) כותב באורות התחיה, שיש מחלוקת הדעות בעולם היהדות האם בעקבות פריקת עול ... ראוי להפריד את האומה, הרב אומר על הדעה שראוי להפריד את האומה שזו מחשבה שוודאי לא תתקיים בפועל מפירוד כזה יכולים לבוא פגעים רוחניים וגשמיים ולא רק זה אלא שהחיבור בין החלקים השונים יכניס חיות באומה. שגם אם במציאות זו הרבה צדדים רעים בסוף תשאר האומה עם הצדדים החיוביים ותהיה תורה חיה.לפני 3 שנים הוקמה הישיבה, השאיפה הייתה לקיים דברי הרב באורות התחיה... אך ההבדל בין השאיפה למציאות גדול הוא... צריכים אנו לפנות... שיהיו בישיבה בעלי בתים שקובעים עיתים לתורה ושאיפותיהם יהיו מושפעות מעולם התורה ולא מעולם החומר. שנים אלו בישיבה היו עבורי גם פרק בהילכות אחריות לכלל ודיבוק חברים...קבוצה קטנה של בחורים עם ראשים שונים לחלוטין ומנסים ליצור בית מדרש בעיר הגדולה.בצפיה מהירה לחזרה הביתה".
אלנתן

ארץ, ארץ, ארץ, ארץ התורה את מקור האור ושפת האמונה, ארץ בה נולדנו ארץ בה נחיה....