עיון פסיקה והלכה

תכנית ׳עיון פסיקה והלכה׳ מבקשת לתת מענה לציבור האנשים העובדים המעוניינים ללמוד תורה בעומק וברצינות בתוך עומס חייהם. בתכנית זו ישנה הנגשה מלאה של חומר הלימוד, ליווי אישי בבניית המערכת והלמידה וחיבור לקהילת אנשים עובדים. תכניותאלו מאפשרות לחבר את התורה בתוך חיי היום יום כך שיהוו נופך משמעותי הן בהיקף והן בעומק של עולם התורה במסגרת החיים העמוסה. בתכניות אלו אפשרות לגשת למבחני רבנות למעוניינים.

להרשמה