חי בהם

תורה לאנשים עובדים

סרטון תדמית
לתכניות תשפ״ד

בית מדרש ׳חי בהם׳ הוקם מתוך הקשבה לצורך אנשים עובדים ללימוד תורה בעומק וברצינות, בתוך עומס החיים והעבודה.

לימד עיוני,
מעמיק ומקיף

אתר למידה אישי הכולל: דפי מקורות, שיעורים מצולמים ועוד

ניהול זמן
מותאם ויעיל

לימוד המחובר למקצועו של הלומד לשם חיבור תורה למציאות היום

קבוצה לימודית פעילה

ליווי והתקדמות
בקצב אישי

להרשמה

ימי עיון

לכל ימי העיון >

בוגרים מספרים

להרשמה