תורה וחיים

תכנית ׳תורה וחיים׳ מבקשת לתת מענה לציבור האנשים העובדים המעוניינים בלימוד תורה בעומק וברצינות בזיקה לתחום עיסוקם. התכנית מיועדת הן לסטודנטים המתחילים את דרכם המקצועית, והן לאנשי מקצוע וותיקים, וכן לאנשים עובדים המתעניינים בתחום עיסוק זה. בתכנית זו האדם העובד שותף פעיל בהתווית דרך הלימוד, ביצירה ובכתיבה של הפירות הצומחים מתוך מפגש זה.

להרשמה