מוסר וחיים | רפואה ואתיקה

שיעור לדוגמא

לימוד תורני עיוני מעמיק בתחום חקר המדע וההלכה - הרפואה והאתיקה | מיועד לקבוצת חוקרים מתחום זה

מוסר וחיים | רפואה ואתיקה

שיעור לדוגמא

לימוד תורני עיוני מעמיק בתחום חקר המדע וההלכה - הרפואה והאתיקה | מיועד לקבוצת חוקרים מתחום זה

חיבור מקצוע ותורה

לימוד המחבר בין מקצוע האדם העובד לתורה, תוך שימוש בידע המקצועי של האדם העובד

להיות חלק מקהילת עובדים ולומדים

להיות שותף לקהילת אנשי מקצוע המעוניינים ליצור כתיבה תורנית עמוקה בתחומם

הזמן שלך יקר לנו - הכל מונגש לאדם העובד

אתר למידה אישי, דפי מקורות מוכוונים, שאלות הכוונה, דפי סיכום

לימוד מקיף ומעמיק

לימוד רחב היקף של ספרות ההלכה מהפסוקים דרך הגמרות והראשונים עד לשו״ע ולפוסקי זמנינו

להרשמה

מבנה התכנית

תכנית שנתית

תוכן הלימוד

לימוד תורני מעמיק של אתיקה במקורות חז״ל והתורה דרך פוסקי זמננו העמדת האתיקה היהודית ביחס לאתיקה המערבית, עיסוק באתגרים המלווים אנשי מקצוע יהודים בתחום האתיקה במקצועם.

זמן הלימוד

את דפי המקורות העיוניים אותם נלמד באופן עצמאי נסכם ונדון במפגש חודשי. לאורך התכנית יתקיימו מספר ימי עיון בנושא הנלמד, בהשתתפות רבנים, פוסקים ואנשי מדע.

דפי המקורות

דפי המקורות יחולקו בתחילת כל יחידת לימוד, כאשר התלמידים יהיו שותפים פעילים בהבנייתו.

מרכזי הלמידה

מספר מרכזי לימוד הפרוסים ברחבי הארץ

תכנית מקוונת

 • מסגרת למידה מקוונת
 • דפי מקורות והכוונה אישית
 • מפגשי זום אחת לשבועיים לסיכום החומר הנלמד
 • פורום פעיל

ירושלים ודרום

 • בית הרב קוק | ימי שישי | 08:45-10:45
 • קטמון | ימי שני | 18:30-21:30
 • ראש צורים | ימי שלישי |20:00-22:00
 • באר שבע | ימי רביעי | 18:30-21:30

מרכז הארץ

 • רמת השרון| ימי רביעי | 19:30-21:00
 • מודיעין | ימי חמישי | 20:00-22:00

הרב ישי שכטר

ראש בית המדרש והכוללים

הרב רא"ם הכהן

ראש ישיבת עתניאל ורב הישוב

הרב רמי ברכיהו

רב המשטרה

הרב יעקב ורהפטיג

ראש כולל ופוסק ואב"ד בירושלים

עלות התוכנית

מלגות למתאימים

תכנית מלאה

לפי היכולת

 • תשלום חודשי
 • ניתן לשלם במספר אפיקי תשלום

תכנית אינטרנטית

100

ש״ח

 • תשלום חודשי
 • ניתן לשלם במספר אפיקי תשלום
 • הכניסה לתכנית מותנית בהרשמה לחצי שנה מראש
להרשמה

בוגרים מספרים

להרשמה - חינם