׳גדלות ועונה בכפיפה אחת׳ - דברי הספד לזכר הגרז״ן

הרב ישי שכטר

הרב זלמן נחמיה גולדברג היה שותף פעיל בתכניות ובימי העיון בבית המדרש - יהי זכרו ברוך

א. בפעם הראשונה שהתקשרתי לרב זלמן נחמיה גולדברג להזמינו  לדבר בערב של העמותה הופתעתי מאד מתשובתו.

הערב עסק בנושאים המתחילים מהיסודות העיוניים ומגיעים עד השאלות המורכבות של פסיקה בתחומים המצריכים ידע והבנה בתחום מקצועי מעשי מעמיק. שאלות המצריכות ידע והיכרות עם פיתוחים טכנולוגיים, דיון במעמד תחומים מורכבים ברפואה ,מדע, גנטיקה ועוד. פניתי לרב במחשבה כי הוא הכתובת לשאלות ונושאים מורכבים אלו. להפתעתי ענה לי הרב 'אינני עוסק בסוגיות ובתחומים אלו, במציאות המשתנה ובשאלות המורכבות של המציאות החדשה. אבל אם תרצה אשמח לבוא ולדבר על משהו בעיון, על סוגיא בעיון' .

אני כמובן הופתעתי מאוד שכן ,אמנם אני עסוק בעולם העיון בצורה רחבה ומכיר את נוכחות הרב שם, אבל הרב זלמן הרי היווה מרכיב כה חשוב בהכרעה בסוגיות המורכבות ביותר העוסקות במציאות המדעית, הטכנולוגית וכו'. הרב עמד בראש ועד נשיאת העוברים ושאלת הפונדקאות.

דעת הרב ביחס למעמד הdna בתחומי הפסיקה ובית הדין מהווה מרכיב קריטי אצל הבאים אחריו. שאלות ברמת פרט ברמת ציבור ובועדות ברמת מדינה שלמה . סוגיות של פוריות, רפואה והלכה ועוד שאלות רבות בתחומים שהופנו לרב. כיצד ייתכן שהרב אומר שאינו עוסק בשאלות אלו ומעדיף להעביר חקירה בעיון?

ערב העיון היה מוצלח, שיעורו של הרב בדיני חזקות וסתות היה מרתק. הרב נכנס והתיישב בענוותנותו והחל מהתהלך ומטייל בין חדרי הש"ס כבביתו. מסברות למקורות, מנתח ופוסע כנחש המטייל ממחילה למחילה אריח על גבי לבנה בונה את שיעורו וחקירתו העיונית. למדנות חדה לצד בקיאות מרשימה הירוקה בראשו אני והלומדים נהנינו מאוד אבל בראשי עדיין קיננה השאלה.

אני קופץ כמה שנים טובות קדימה בזמן . שנים שבהם הרב הגיע לערבי עיון נוספים בהם לעיתים אף הצלחנו לבקש מהרב התייחסות גם לשאלות המורכבות במציאות  ואף , לא פעם, נועצתי ברב בשאלות מורכבות שהופנו אלי.

לפני כשנה התקשרתי לדון  במקרה מורכב של זוג המתמודד עם התקפי חרדה וכו'.  הזוג התקשר אלי זמן קצר לפני החג, 'ברגע האחרון'. לאחר שבררתי איתם את המציאות והתחלתי לבחון כיצד להכריע לעניות דעתי בנושא. מובן שבנושא מורכב זה לא רציתי להכריע לבד ולכן התקשרתי באופן טבעי לרב  חמש דקות לפני כניסת החג!(מובן שהתנצלתי על השעה וכו' אך לרב הדבר היה טבעי ופשוט).

הרב הקשיב ושאל , הצגתי את הכיוון שחשבתי להכריע. הרב פשט בקצרה את צדדי הספק ודן בקצרה ולבסוף הגיע להכרעה הקרובה למה שנטיתי אף אנכי הקטן בתחילה.
התקשרתי לזוג והשבתי תשובה רגע לפני החג.

ב.עברו שבועיים -שלשה. שוב מתקשר אליי אותו הזוג, שוב אותה השאלה! אך הפעם באמצע השבוע, לא רגע לפני החג..'.

ראשית מדובר במקרה שאינו חד פעמי, זו מציאות שחוזרת. שנית עכשיו ניתן לברר את הצד הרפואי והנפשי והעיוני הרחב בצורה יותר טובה.התחלתי לבחון ולדוש בסוגיא, בירור בתחומים השונים, התורני המקצועי וכו' ולבסוף לאחר שהגעתי לכיוון ולמסקנה ראשונית, התקשרתי שוב לרב זלמן.

פתאום ניצב בעיני בדמותו השניה, אנחנו בעולם חדש אותה שאלה עכשיו פושטים ספק לכאן או לכאן. ואז צוללים לסברות העירוניות לעוד ועוד צדדים וחידודים של הנושא. בתום המערכה העיונית מתחילים לנתח את הצד המקצועי לאור הייוועצות באנשי המקצוע.

לבסוף אומר לי הרב כי עלינו לבדוק עוד את הצד הנוסף וכן להיוועץ עוד באיש המקצוע. הפעם בחר הרב להמשיך לברר, לדייק ולחדד ואף להמשיך ולהבין את התחום המקצועי בצורה חדה וברורה יותר. לאט לאט הבנתי יותר את האמירה הראשונית שלפני שנים כה הפתיעה אותי. ובנוסף אליה הבנתי יותר את הפער הגדול שראיתי בין כינויו 'הגרז"ן' בניית בעוז ובחדות לבין דמותו של הרב בעל הענווה העצומה ואישיותו החמדנית המציפה את כלל הספקות והצדדים בסוגיא .

'כי יבוא אלי העם לדרוש אלוקים והורתי...', דרישת המציאות והאדם להכרעה ,לפסק, דרישת הציבור והמדינה ובית הדין להכרעה בסוגיות מורכבות כפונדקאות , dna ועוד. מובילה את הרב להכריע בסכין חדה בסברא והוכחה ברורה ולהוציא פסק והניתוח חד אשר יהווה תשתית עצומה לתחומים רבים. אך הוא בעיני עצמו עודנו מטייל ועומל בבירור התורה הסוגיא וחדריה הפנימיים. לעיתים מרוב ענווה וראיית התורה לנגד עיניו נראה כאילו בשיעורו הוא מצרף אותך אל טיולו המרתק בים המקורות, הסבירות, ההוכחות הנבנות אריח על גבי לבנה...
ושוב חוזר הסכין החריף 'הגרז"ן' ונצרך, אולי אפילו מאולץ מצורך השעה , המציאות והציבור להכריע בשאלות פסיקה ודין במציאות מורכבות וסבוכה.

ובנימה האישית, ביום חמישי האחרון בו נפטר הרב, נצרכתי שוב להיוועץ עימו בשאלה של זוג בענייני הפלת עובר עם מומים קשים , לשתף ולשמוע את המורכבות האדירה בהכרעה ובפסיקה. תמיד התרשמתי מהגדלות לצד העוונה, כאילו אך טבעי לשתי מידות אלו לדור בו בכפיםה אחת. שיח מלא שיתוף וההקשבה, לא רק הכרעה, שיח ובירור בו הרב נותן מקום משמעותי ובוחן את דעתך ומאידך יכולת הכרעה חדה כשצריך ופתיחת ספקות וכיוונים שונים במצבים אחרים.

חבל על דאבדין ולא משתכחין .