המחלוקות הגדולות שאיימו לקרוע את העם

כתבה שהתפרסמה בערוץ 7 אחרי ערב העיון על 'משולש הרשויות בעין התורה'

כח אדר תשפ"ג

כשהעם נקרע לשניים, יש מקום לשוב אחורה וללמוד מהעבר. ערב עיון בנושא 'משולש הרשויות בעין התורה' של עמותת 'חי בהם' שהתקיים שבוע שעבר חזר אל המחלוקות הגדולות שאיימו לקרוע את עמנו במהלך הדורות, ודלה מהם את הכלים להמשיך ולהיות עם אחד

כילד שגדל בקריית שמונה, הרב ישי שכטר זוכר כי רב העיר נהג לספר בעתות משבר רעיון שאותו הוא שמע מקודמו הרב אוחנה על ההבדל המיוחד בתין תפילין שלראש לתפילין של יד.

"הוא חזר שוב ושב על הרעיון שבתפילין של ראש ישנם 4 חדרים כשבתוך כל חדר מונח קלף בנפרד, אבל בתפילין שעל היד כנגד הלב יש ארבע פרשיות אשר כתובות בקלף אחד ומגולגלות כיחידה אחת", נזכר הרב ישי שכטר, ראש בתי המדרש של 'חי בהם', "והכוונה הייתה שטבעי שישנן מחלוקות ודעות שונות ולכן בראש הבתים נפרדים, אולם כנגד הלב יש לנו קלף אחד שמחבר את כולם".

הרב שכטר לוקח את הדברים צעד אחד קדימה, ומציע כי היכולת לחשוב אחרת ולבטא דעות שונות היא זו שמאפשרת לנו להגיע לכך שבלב נהיה יחד כקלף אחד. "אם נשכיל לאמץ גישה זו נוכל להגיע לפתרונות יצירתיים ומיוחדים איך לחיות יחד" הוא אומר, "בערב העיון שקיימנו השבוע ניסינו להכיר בדעות השונות במקורות הסמכות השונים ולעשות הכל למצוא כיצד לכתוב את הקלף שכנגד הלב, הכתב המשותף".

ערב העיון אותו הזכיר הרב הוא ערב עיון בנושא 'משולש הרשויות בעין התורה' שנערך שבוע שעבר בירושלים ועסק באיזונים ובלמים במהלך הדורות ובימינו אותה יזמה עמותת 'חי בהם וקהילת 'אמונה שלמה', בערב השתתפו יחד ראש ישיבה, דיין, עם פרקליט ופרופ' למשפטים, אליהם הצטרפו קהל רב ומגוון של אנשים ונשים שבאו להאזין ולדון על ענייני השעה במבט תורני.

הרב שלמה דיכובסקי דיין ביה"ד הגדול לשעבר עסק בהליך מינוי הדיינים במהלך הדורות והצעה מרתקת למחשבה על מינוי השופטים, בדומה לכך פרופ' אביעד הכהן נשיא שערי מדע ומשפט שדיבר על התכונות הנצרכות לדיין בעין התורנית והשוואתם לתפקיד השופט היום במדינה.

לסיום עו"ד דני ויטמן פרקליט מחוז ירושלים, עסק בהשוואה מרתקת בין יחסי הכוח והחלוקה בין המלך הסנהדרין והכהן כפי שהם משתקפים במקורות הקדומים ומחלוקת הראשונים הר"ן והרמב"ם כיצד המלך פועל האם על פי דין תורה או חורג ממנה, והאם החריגה הינה בפרוצדורה או במהות? לבין הרשויות השונות במדינה המודרנית.

"תהליך ההתבגרות של עצמאות עם ישראל במדינתו מחייב בירור מעמיק של שיטת שלטון רצויה, לא כחיקוי אלא כדבר מקורי", אמר הרב יהודה בן ישי, רב בית הכנסת בו התקיים הערב, "לתורה כתורת חיים לפרט ולכלל יש מבט יחודי שרצוי לגלותו ולעסוק בו. הלימוד מאפשר לנגוע במקום בו שמים וארץ מתחברים וכולם מוזמנים ליטול חלק בתהליך לימודי זה".

"מחלוקות גדולות איימו לקרוע את עמנו במהלך הדורות והיה ממש חשש שהעם יהפוך לשתי כתות", אמר הרב שכטר, "כשהעם נקרע לחלקים בוויכוח נוקב יש מקום לשוב מעט אחורה וללמוד מהעבר, להתבונן דרך מקורות בני אלפי שנים, היסטוריה רוויית מחלוקת ודעות שונות לבין רצון וכמיהה עצומה שבלב להיות עם אחד אך בלי להעלים את הוויכוח הודעות השונות זוהי משוואה כמעט בלתי אפשרית אבל מחייבת".

"בערב העיון ניסינו לשוב כמה רגעים אחורה, ואולי אפילו כמה אלפי שנים, ולעסוק בדעות השונות ממקום עם קצת פחות מריבה".