משולש הרשויות בעין התורה - איזונים ובלמים במהלך הדורות ובימינו

ערב עיון

כח אדר תשפ"ג

ערב עיון בהשתתפות דיין, פרקליט מחוז ופרופ' למשפטים, אליהם הצטרפו קהל רב ומגוון של אנשים ונשים שבאו להאזין ולדון על ענייני השעה במבט תורני.

מחלוקות גדולות איימו לקרוע את עמנו במהלך הדורות והיה ממש חשש שהעם יהפוך לשתי כתות, וכשהעם נקרע לחלקים בוויכוח נוקב יש מקום לשוב מעט אחורה וללמוד מהעבר, להתבונן דרך מקורות בני אלפי שנים, היסטוריה רוויית מחלוקת ודעות שונות לבין רצון וכמיהה עצומה שבלב להיות עם אחד אך בלי להעלים את הוויכוח הודעות השונות זוהי משוואה כמעט בלתי אפשרית אבל מחייבת.

בערב העיון בנושא 'משולש הרשויות בעין התורה' ניסינו לשוב כמה רגעים אחורה, ואולי אפילו כמה אלפי שנים, ולעסוק בדעות השונות ממקום עם קצת פחות מריבה.

את הערב פתחנו עם שני מעגלי שיח שנערכו במקביל. במעגל בנושא 'הנהגת מלך ומשפט מהתורה לימינו' בהנחיית אלון אלהרר השתתפו הרב ישי שכטר ועו"ד דני ויטמן ראש פרקליטות מחוז ירושלים, והוא נפתח בשאלה פתוחה לשני המשתתפים על איך הם רואים את היחס בין הרשויות (הקטע מחולק לשלושה סרטונים עקב תקלה טכנית):

את המעגל השני שעסק ישירות בנושא 'משולש הרשויות בעין התורה' הנחה עו"ד יעקב גרסון, והשתתפו בו הרב יהודה בן ישי וד"ר מיכאל ויגודה מהמחלקה למשפט עברי, והוא נפתח בשאלה המתבקשת האם יש בכלל דבר כזה 'הפרדת רשויות' לפי התורה:

הרב שלמה דיכובסקי דיין ביה"ד הגדול לשעבר עסק בהליך מינוי הדיינים במהלך הדורות והצעה מרתקת למחשבה על מינוי השופטים, בדומה לכך פרופ' אביעד הכהן נשיא שערי מדע ומשפט דיבר על התכונות הנצרכות לדיין בעין התורנית והשוואתם לתפקיד השופט היום במדינה(הקטע מחולק לשני סרטונים עקב תקלה טכנית).

"תהליך ההתבגרות של עצמאות עם ישראל במדינתו מחייב בירור מעמיק של שיטת שלטון רצויה, לא כחיקוי אלא כדבר מקורי", אמר הרב יהודה בן ישי, רב בית הכנסת בו התקיים הערב, "לתורה כתורת חיים לפרט ולכלל יש מבט יחודי שרצוי לגלותו ולעסוק בו. הלימוד מאפשר לנגוע במקום בו שמים וארץ מתחברים וכולם מוזמנים ליטול חלק בתהליך לימודי זה".