כשרות התלויה בארץ

כותבי מכון המחקר

1.12.2022

יסודות הכשרות הציבורית והתעשייתית ועד השפעתו של 'אינו נראה לעין' על מערך הכשרות הארצי והעולמי

מערך הכשרות בימינו מנסה מודד עם מורכבות גדולה, מחד הרצון להכיל כשרות באופן הנרחב ביותר שיש וממילא להכיל בעלי מסעדות או עובדים שאינם שומרי מצוות כחלק ממערך זה, מאידך הרצון להגיע לכשרות העומדת בפרטי הדינים מצריכה הבניית שיטה יישומית להעברת הכשרות מהכח לפועל. השיח הנרחב בימינו לגבי מערך זה בוחן את יסודות עולם הכשרות ומחדד את מרכיביהם
השונים.