יום עיון בתשובת הנפש וניגון סליחות

יום עיון בתשובת הנפש בבית הרב קוק - לימוד של בית מדרש ׳חי בהם׳, סליחות בהובלת ניגון ירושלמי ומקהלת זמרתיה
יום עיון בתשובת הנפש