כנס משנה - יום עיון בהוראת משנה

יום עיון למורים ומורות בחמ״ד בהוראת משנה - יחידת במעגל המשנה
כנס משנה - הרב יהודה זולדן - קדושת שביעית ותקנת הפרוזבול
כנס משנה - הרב יובל ברחד - תקיעת שופר בראש השנה – מיומנויות למידה, תוכן וערכים
כנס משנה - הרב עמיצור אריאל - אונא דברים וגניבת דעת
כנס משנה - הגב׳ יעל שלוסברג - תפיסת השיקום של רבן יוחנן בן זכאי
כנס משנה - הרב אברהם רזינקוב - רפואה - אכילה ביום כיפור ופיקוח נפש דוחה שבת
כנס משנה- הרב דוד עצמון - שאלת חשיבה במשנה במבחן הבגרות
כנס משנה - הרב צוריאל וינר - אדם מועד לעולם?