מדף הגמרא לנזק הטכנולוגי-נפשי בימנו

יום עיון לתלמידי חי בהוראה וחי בנפש בהשתתפות ישיבות הצפון העוסק במורכבות שנוצרת התפתחות הטכנולוגיה ביחסים שבין הנפש למרחבי ההלכה.
הרב יהודה זולדן - מפמ״ר החמ״ד - שיעור פתיחה חלק א
הרב יהודה זולדן - מפמ״ר החמ״ד - שיעור פתיחה חלק ב
הרב ישי שכטר - ראש חי בהם - דברי הקדמה
הרב אהרן איזזנטל - רבה של חיספין - זקי הנפש מהגמרא עד מלחמת יום הכיפורים - חלק א
הרב אהרן איזזנטל - רבה של חיספין - זקי הנפש מהגמרא עד מלחמת יום הכיפורים - חלק ב
הרב אהרן איזזנטל - רבה של חיספין - זקי הנפש מהגמרא עד מלחמת יום הכיפורים - חלק ג
מר משה מאיר - סגן ומפקח מערך השיקום | אומדן הנזק והטיפול
מר משה מאיר - סגן ומפקח מערך השיקום | אומדן הנזק והטיפול - חלק ב
הרב חיים בזק - אב"ד טבריה | מעמד הנזק הנפשי בימינו - חלק א
הרב חיים בזק - אב"ד טבריה | מעמד הנזק הנפשי בימינו - חלק ב
הרב אורי סדן - אב״ד ממונות בגולן | שיימינג כנזק נפשי בבי״ד - חלק א
הרב אורי סדן - אב״ד ממונות בגולן | שיימינג כנזק נפשי בבי״ד - חלק ב