מעמד ׳ישות משפטית עצמאית׳ בעין התורה

האם לכסף יש ריח? אם חברה עסקית היא גוף משפטי עצמאי? בעולם התורני השאלה גוררת תשובות רבות של פוסקים כבר 170 שנה (50 שנה לפני המשפט המקורי) בשל השפעתה על דיני ממונות ואיסורים.
הקדמה - הרב ישי שכטר - ראש בית מדרש ׳חי בהם׳
הדיין הרב חנוך ברק - היחס בין חברה לבעליה בתחום הממוני-איסורי?
הקדמה לדברי הרב אשר וייס - הרב ישי שכטר
הרב אשר וייס - מייסד ואב״ד דרכי תורה - קניית מניות ובעלות בחברה המחללת שבת/ מוכרת חמץ/ ריבית.
הקדמה לדברי השופט צבי טל - הרב ישי שכטר
השופט צבי טל - שופט ביהמ״ש העליון בדימוס - האמנם חברה הינה ישות משפטית עצמאית? מהמשפט הישראלי למשפט התורני והממשק בניהם.
הקדמה לדברי הרב שבתי רפפורט - הרב ישי שכטר
הרב שבתי רפפורט - מגישת הרב משה פיינשטיין לימנו - אחריות בעלי מניות על התחום האיסורי-כלכלי בחברה פרטית וממשלתית.
דברי פתיחה - הרב דניאל רייבן - ראש כולל יד בנימין