משפט עכשווי בעין המשפט היהודי

האם נשחרר רוצח כשהראיה הושגה בפסול? האם הודאת נחקר קבילה בעין היהדות? ומה בדבר דוקטרינת העץ המורעל?
דברי פתיחה - הרב דניאל רייבן | הרב ישי שכטר - על יחס המשפט היהודי לגישת פרי העץ המורעל חלק א
הרב ישי שכטר - על יחס המשפט היהודי לגישת פרי העץ המורעל - חלק ב
הרב ישי שכטר - על יחס המשפט היהודי לגישת פרי העץ המורעל - חלק ג | השופט ניל הנדל על הודאת נאשמים בפלילים - חלק א
השופט ניל הנדל - על הודאת נאשמים בפלילים - חלק ב
השופט ניל הנדל - על הודאת נאשמים בפלילים - חלק ג
עו"ד אלעזר כהנא משנה ליועץ המשטרתי הכללי- מעמדן של הראיות הפורנזיות במשטרה ובמערכת המשפט בישראל היום - פתיחה
הרב איגרא והרב היישריק דייני בי"ד הגדול - על מעמדן של ראיות פורנזיות - חלק א
הרב איגרא והרב היישריק דייני בי"ד הגדול - על מעמדן של ראיות פורנזיות - חלק ב
הרב איגרא והרב היישריק דייני בי"ד הגדול - על מעמדן של ראיות פורנזיות - חלק ג