יום עיון - פתיחת תכנית חי בהוראה

יום עיון לפתיחת התכנית חי בהוראה - שיעור ראשון 'מבנה בתי הדין' - הרב שלמה דיכובסקי | שיעור שני 'רצון האשה בקידושין' - הרב יאיר גזבר
חלק א
חלק ב
חלק ג