עדי הקידושין - חידוש מתן תורה - מלימוד העיון למציאות המעשית

ערב עיון למלמדי גמרא ולאנשים עובדים לומדים
הרב דניאל רייבין - ראש כולל יד בנימין - מעבר מהחלטה בינו לבינה לקידושין מול עדים והחברה- חלק א
הרב דניאל רייבין - ראש כולל יד בנימין - מעבר מהחלטה בינו לבינה לקידושין מול עדים והחברה- חלק ב
הרב ישי שכטר - חלק א
הרב ישי שכטר - חלק ב
הרב יוסף חברוני - ראש ישיבת חברון - ה'חלות' בקידושין והשפעתה על אופני הקידושין - חלק א
הרב יוסף חברוני - ראש ישיבת חברון - ה'חלות' בקידושין והשפעתה על אופני הקידושין - חלק א
הרב יוסף חברוני - ראש ישיבת חברון - ה'חלות' בקידושין והשפעתה על אופני הקידושין - חלק ב
הרב יוסף חברוני - ראש ישיבת חברון - ה'חלות' בקידושין והשפעתה על אופני הקידושין - חלק ג
פאנל הרב כרמל הרב זולדן והרב ראם - השפעת לימוד העיון על ההשקפה והפסיקה דרך סוגיית עדי הקידושין - חלק א
פאנל הרב כרמל הרב זולדן והרב ראם - השפעת לימוד העיון על ההשקפה והפסיקה דרך סוגיית עדי הקידושין - חלק ב