שיטות לימוד העיון בפריזמת מסכת קידושין

יום עיון בסוגיות הקידושין שהתקיים בבית מדרש יד בנימין: הרב יעקב שמואלביץ - עיון וחקירה בקניין כסף | הרב מרדכי שטרנברג - חקירה בדרכי הקידושין | הרב ישי שכטר - עיון ביצירת הקידושין
הרב דניאל רייבן - ראש כולל יד בנימין - דברי פתיחה
הרב ישי שכטר - מבט עומק ביצירת הקידושין - חלק א
הרב ישי שכטר - מבט עומק ביצירת הקידושין - חלק ב
הרב יעקב שמואלביץ' - עיון וחקירה בקנין כסף - חלק א
הרב יעקב שמואלביץ' - עיון וחקירה בקנין כסף - חלק ב
הרב יעקב שמואלביץ' - עיון וחקירה בקנין כסף - חלק ג
הרב מרדכי שטרנברג - עיון בדרכי הקידושין - חלק א
הרב מרדכי שטרנברג - עיון בדרכי הקידושין - חלק ב
הרב מרדכי שטרנברג - עיון בדרכי הקידושין - חלק ג