אתיקה והלכה בהנדסה גנטית

יום העיון התקיים כפתיחה לתכנית מצוות התלויות בארץ, ועסק ביחסים שבין אתיקה והלכה בהנדסה גנטית בצמחים ובבני אדם, ביום העיון השתתפו רבנים וחוקרים בתחום.
הרב ישי שכטר - הנדסה גנטית צורך שעה או הלכתית-אתית - חלק 1
הרב ישי שכטר - הנדסה גנטית צורך שעה או הלכתית-אתית - חלק 2
פרופ׳ יעקב גופס - הנדסה גנטית בבע״ח לפתרון מחלות למול הנדסה בבני אדם - חלק 1
פרופ׳ יעקב גופס - הנדסה גנטית בבע״ח לפתרון מחלות למול הנדסה בבני אדם - חלק 2
ד״ר עקיבא לונדון - הרכבת צמחים והכלאה - חלק 1
ד״ר עקיבא לונדון - הרכבת צמחים והכלאה - חלק 2
ד״ר עקיבא לונדון - הרכבת צמחים והכלאה - חלק 3
ד״ר יהושע קליין - צמחים מהונדסים גנטית - חלק 1
ד״ר יהושע קליין - צמחים מהונדסים גנטית - חלק 2
ד״ר יהושע קליין - צמחים מהונדסים גנטית - חלק 3
הרב זאב וייטמן - פסיקה והלכה בהדסה והשבחה גנטית - חלק 1
הרב זאב וייטמן - פסיקה והלכה בהדסה והשבחה גנטית - חלק 2