ימי עיון

ימי העיון משלבים פוסקים גדולים ורבנים חשובים העוסקים בניתוח המקורות ההלכתיים וקישורם למציאות היומיות, וכן אנשי מדע וטכנולוגיה העוסקים בממשקים שבין המציאות המקצועיות וההלכה.