יחידה לדוגמא | עיון פסיקה והלכה | נידה

דם מקור ודם מכה

פתיחה

אנו מתחילים בלימוד נושאי הנידה והזבה עצמו, תחילתו של לימוד זה הינו בלימוד מערכת פרטים של הדין מהתורה, מערכת שלמה החושפת עקרון גדול אחד. מכלול הפרטים יוביל אותנו להבנה מהו הדם האסור מהתורה, הבנה זו כרוכה בהיכרות עם מערכת הטבעית, הרפואית וההלכתית.
הנושא הראשון - דם המקור ודם מכה - דין זה מורכב משני צדדים שעניינם אחד –
 
דין א – דם מקור -  אנו פוגשים את "דם מן המקור", לא כל דם אוסר את בני הזוג, דווקא דם היוצא מן המקור(הרחם) אוסר, דם המגיע "מהצדדים"(צוואר הרחם או הנרתיק) אינו אוסר שכן זהו דם שאינו חלק מהעקרון הכולל מההתרחשות הכללית "הוסת". אולם לא תמיד אנו יודעים מהיכן הגיע הדם שכן אין יכולת להגיע בבדיקה רגילה לצוואר הרחם(במצב רגיל שאינו הריון צוואר הרחם צר ומתחיל במקום עמוק יותר ולכן הדם נמצא בנרתיק, כשאיננו יודעים מהיכן הוא בא אנו מחמירים(מכריעים) שהוא בא מן הרחם שכן רוב הדמים היוצאים לנרתיק מגיעים מן הרחם.
דין ב – דם מכה מהמקור – גם כאשר ישנה וודאות שהדם הגיע מרחם האישה אנו צריכים להבין מאיזו סיבה הוא בא, יותר נכון כחלק מאיזו התרחשות הוא, האם הינו דם תוצר למכה, לפצע או לחולי מסויים שבמצב כזה הדם יותר או שמא הינו הדם היוצא כחלק מהתרחשות הוסת(אורח כנסים\מחזור) ובמצב זה יאסר. כאשר אין לנו ידיעה לסיבת הדם אנו נחמיר שמא הינו דם האסור אך כשישנה ידיעה שהדם מגיע מסיבה ידועה כמכה , פצע וכו', גם דם הנמצא במקור(ממכה) יותר.
 
הבנות אלו עולות מתוך לימוד המקורות הללו, ולצידם עולות הבנות נוספות, מתי ניתן לדעת שיש מכה, על מה נסמוך בידיעה זו וכו'...

קבצים להורדה
No items found.