בית מדרש מהבית | חי בכלכלה ומשפט | אחריות בעלי מניות

1 - עצמאות חברה | הוויכוח ההיסטורי

רקע

נושא מעמדה העצמאי של החברה בע"מ והגדרת  בעלי המניות כחלק ממרכיבי בעלות החברה נידון כבר כ 120 שנה במרחב המשפטי הכללי  וכ160 שנה באופן ישיר בקרב פוסקי ההלכה (בשל הדיון האיסורי). מובן שבמרחב הכלכלי נושא זה כבר נידון מאות (מהתחלת מבנה החברות) ואלפי (עצם העקרון של הגבלת ממון – דין אפותקי בגמרא) שנים.

בימינו ההתנהלות הבסיסית של השוק והמשק מובנה עם מערכת קניית מניות, השקעה, חברות והנפקה בבורסה, דומה שניתוח התחום הכלכלי בעין התורה מחייב מעבר משמעותי דרך נושא זה, הן כתשתית לעולם המשפט הישראלי והן ואולי במיוחד עבור ההתנהלות הבסיסית ביותר של אדם החי לאור התורה במרחב הכלכלי בימינו.

קבצים להורדה
No items found.