יחידה לדוגמא | עיון פסיקה והלכה | נידה

סיכום סימן קפג

פתיחה ומקורות

התחלנו את לימוד העקרון העולה מהתורה, פתחנו בנושא דם מהמקור ודם מכה, לאחר מכן המשכנו לסוגיית צבע הדם. השבוע יהווה מעיין חזרה מיקוד ותוספת. ישנם ארבעה דיני דאורייתא שנבלעים בתוך הלימוד, כיוון שהחומר ללימודם דל לא נרחיב בהם יתר על המידה, ולכן נשקיע בשבוע זה גם בלחזור ולסיים פערים למי שיש. – מוקד המקורות השבוע הינם סימן קפג במלואו (רובו המוחלט כבר נלמד – זהו סימן קצר) – הוא הסימן המציג בחטף את מרבית דיני הדאורייתא. למי שסיימו שיבדוק שאין לו חורים בסוגיית דם מקור ומכה וכן בסוגיית הצבע (ביום שישי\חמישי נחתום זאת), נוסף לכך ביום שישי\חמישי הקרוב  לאחר השיעור נקיים שימוש בסיסי במראות כדי לחבר את התיאוריה למציאות – למעוניינים בלבד!!.

1.באונס וברצון
2.דרך מקום ערווה
3.בפנים כבחוץ
4. כמות הדם

כמו כן מטרת הלימוד השבוע לעבור על סימן בטוש"ע (טור, בית יוסף, דרכי משה, שולחן ערוך רמ"א ונושאי הכלים - מה שתספיקו)- לפי יכולתכם וזמנכם!!  -נסו ללמוד את סימן קפג כסדרו(על רוב תוכנו כבר עברנו, דלגו על דין הרגשה שילמד באופן עצמאי לאחר מכן).
מטרת הלימוד השבוע – נסו למפות את כל פרטי הדינים מהתורה המרכיבים את העקרון הכולל :

  1. האם צריכים את כולם יחד לאוסרה מהתורה או שמא מספיק חלק?
  2. האם ניתן ליצור עקרון כולל מהם או שזהו פאזל של חלקים שכל אחד בפני עצמו? נסו להתחיל להגדיר עקרון זה!
  3. כיצד לומדים כל אחד מהדינים מן התורה?
  4. האם יש הבדל בין נידה לזבה בפרטי הדינים הללו? (בפרטים המגדירים מתי הדם אוסר?).
קבצים להורדה