בית מדרש מהבית | מהגמרא בבבא קמא להנחיות המדינה במשבר הקורונה

1 - מבבא קמא בעיון להנחיות המדינה במשבר הקורונה

מבוא

שיעור פתיחה - הרב ישי שכטר

השאלות בהם נעסוק ביחידה זה:


1. נגיף הקורונה ועולם הנזק - האם נשיאת נגיף \הדבקת אדם היא נזק שמתחייבים עליו?

 • הגדרת נזקי ממון(למול אדם) ושתי החקירות חובת נזק מצד בעלות ואחריות או חובת שמירה ואשמה.
 • בין עולם הנזק(בבא קמא) לחובת ריחוק נזק(בבא בתרא דיני שכנים).


2. מחלה מדבקת\מגיפה במקורות -  כיצד יש לנהוג?– מהסוגיות בבבא קמא לפסוק, לפסוק ובחזרה לפוסקים. מדברי הראשונים והאחרונים על המגיפות בזמנם.

3. מבט רוחב בעולם הנזק - נזקים מיוחדים ש'אינם נראים' \נזקים שאומדנם אינו ברור–

א. מעמד נזקי הקרינה הסלולארית והאלקטרומגנטית.

ב. מעמד הנזק הנפשי.

ג. נזק דברים - שיימינג -  ברשתות החברתיות.

ד. שומת נזיקין – מהגמרא לימינו - הרב דיכובסקי

4. השמירה העצמית לצד החובה כלפי האחר וביחס לחברה כולה:

 • ונשמרתם.
 • חובת הריפוי.
 • סכנתא חמירא מאיסורא.
 • דיני נזיקין –איסור וחיוב.
 • דיני הרחקת נזיקין – איסור וחיוב ומי יוצר את הגדרים.
 • לא תעמוד על דם רעיך, לפני עיוור לא תתן מכשול וכו' – מקומם בנושא זה.
 • ספק 'דין רודף'?
 • ועשית הישר והטוב?
 • דיני מאסר ומעצר אדם – הסיבות המאפשרות למול ההתנגדות והמגבלות לשימוש בכח זה
 • כח מלכות\תקנות הקהל וכו'
 • ועוד

5. השמירה העצמית לצד החובה כלפי האחר היבטים נוספים:

 • הנחיות הממשלה החריגות וצעדי מנע – ציות האזרחים להחלטות על מחיריהם.
 • מעמד החוק והמחוקק בעין התורה וההלכה.
 • עקרון הפרדת הרשויות וסמכות המבצעת – הממשלה בהצבת הנחיות ברמת השפעה גבוה על חיי הפרט.
 • בין הצורך האישי לאינטרס הכללי.
 • תפקיד המשטרה וגופי הבטחון ומקור סמכותם - ריבונות\ אלמלי מוראה\ סדר\ פיקוח נפש?
 • היחס להוראות לצורך השעה ובמיוחד הנוגעות בפיקוח נפש ציבורי.

קבצים להורדה