בית מדרש מהבית | חי במשפט

3 - יסוד הדין

לימוד

שלום לכולם!


היחידה הנוכחית תהיה היחידה הלמדנית של התכנית ותעסוק בשורש הדין, מדוע אי אפשר להרשיע נאשם על סמך עדותו? מה המקור לזה? ובהתאם מה הגבולות של זה.
אנחנו נראה דעות שונות בראשונים ואת הנפק"מ בינהם.

כדי לחדד את הסוגיה הוספתי לדף מקורות כמה מקורות על "פסול רשעה" על קצה המזלג ועל "דין קרוב" באופן כללי.

בסוף היחידה כהכנה ליחידה הבאה צרפתי מספר מקורות על הסמכות של המלך והבית דין לפעול "שלא מן הדין".

כמו ביחידות הקודמות אני מצרף כאן דף מקורות קצר וממוקד, בלשונית "מקורות להרחבה" אני מצרף סיכום שלי לסוגיה שמרחיב מעט את המקורות ומנתח אותם. כמו כן אני מצרף שוב שלושה מאמרים שיש בהם זוויות מעניינות על הסוגיה. אם יש לכם מקורות נוספים או הפניות למאמרים שאתם רוצים לשתף עם כל החבורה אתם מוזמנים לשלוח אלי.

המייל שלי הוא : rony1988@gmail.com

ניפגש במפגש המשותף!

בכל שאלה לימודית אתם מוזמנים לפנות אלי ישירות.
רוני מרטן
0546589109

קבצים להורדה