בית מדרש מהבית | חי בכלכלה ומשפט | אחריות בעלי מניות

2 - שיטות הפוסקים בהגדרת הבעלים

שלוש השיטות

שיטות הפוסקים בהגדרת בעלי החברה (בעלי מניות\מנהל\ דריקטוריון).

השיטות המרכזיות – מיסודותיהם בפוסקים הקדומים ועד בעלי העמדה בימינו.

1. בעלות (שותפות מיוחדת) – אחריות מלאה – מהמרש"ג ועד בעל שבט הלוי הרב וואזנר , הרב בצרי.

2. בעלות חלקית\ כמות וסוגי מניות\ חברה ממשלתית, ציבורית או פרטית  -

  • מהמנחת יצחק –  ועד הגישות השונות  - הרב אלישיב – 2 כיוונים(בתשובות \בדברי הרב שולם גלבר).  הרב שטרנבוך – תשובות והנהגות. עמדת העדה החרדית בימינו.
  • הרב משה פיינשטיין.
  • הרב עובדיה והרב בן ציון אבא שאול.


3. ישות משפטית עצמאית - מר' שלמה קלוגר והיד שאול ועד ר' אשר וייס והרב דיכובסקי.

קבצים להורדה
No items found.