יחידה לדוגמא | חי במשפט

יחידה ו - סיכום וימי עיון

שיעורי סיכום

בוקר העיון הערעור בבית הדין ובית המשפט הישראלי:

בוקר העיון התקיים בבית הרב קוק

חלקו הראשון עסק בערעור בבית הדין הרבני תוך מגע מעמיק במקרה המורכב של פסק העגונה מצפת בו נוצרה מחלוקת רצינית בית ב"ד לבין הרב הראשי בדין ולגבי מנגנון הערעור. (המחלוקת ברמה האישית יושבו ההדורים אך ברמת ההלכה וכו' נראה כי ישנו פער).

אב"ד -הרב אוריאל לביא ודין העגונה מצפת

חלקו השני עסק בערעור בבית המשפט הישראלי - השופט רפאל יעקובי סקר א התחום בהרחבה, ואנו בחנו את הקשרו ויחסו למרחב המובא ביהדות ובסוגיות השונות.

קבצים להורדה
No items found.