בית מדרש מהבית | חי בכלכלה ומשפט | אחריות בעלי מניות

4 - יישום ופתרונות מעשיים | בשיתוף עם הלומדים

חלק ראשון

יעלה בהמשך התכנית בהתאם לשיתוף התלמידים בחומר הנלמד

קבצים להורדה
No items found.