בית מדרש מהבית | שבת וההתפתחות הטכנולוגית

3 - אתגרי הפסיקה וההתפתחות הטכנולוגית

מבוא

ההתפתחות הטכנולוגית והמדעית הובילה את העולם לצורת עבודה שונה מבעבר. עקרונות מלאכת מחשבת ואיסור המלאכה בשבת מאפשרים עבורנו למצוא מענה עבור כל הפיתוחים דרך אפיון העקרונות ויישומם במקרים השונים כפי שקרה במהלך כל הדורות בקרב גדולי הפסוקים:
שלב א - אפיון וניתו המציאות במקרה המדובר.
שלב ב- בירור המקרה לפי העקרונות ודרכי יישומם במהלך הדורות.
שלב ג-  זיהוי "דימוי מילתא" מקרים דומים באופן חלקי או מלא מפסיקות העבר שמאפשרים עבורנו למצוא סמך לפסק.

1. מעולם האש למערכת החשמל והאנרגיה לסוגיה.
2. הכפר הגלובאלי ודרכי ההתקשרות החדשות.
3. פיתוחים של מערכות חישה וחיישנים - תנועה, נפח, קרני לייזר, ועוד ואפילו זיהוי תנודות במחשבה המאפשרות פעולות מכשירים שונים מכח האדם.
4. פיתוחים טכנולוגיים בתחום הכתב, צילום וכו'.

ועוד ועוד

ביחידה זו ננסה ליישם את הבנת עקרונות מלאכת מחשבת דרך מקרי בוחן שונים ומעניינים מתחום הטכנולוגיה.

קבצים להורדה
No items found.