יחידה לדוגמא | חי במשפט

יחידה ג - הערעור בבית הדין הרבני

מבוא

ביחידה זו נסקור את ההתיחסויות השונות להקמת בתי הדין הרבניים של הרבנות הראשית לישראל מצד מבנה ההיררכיה שבו.

ננסה להבין דרך המקורות את המניעים והנימוקים למבנה ההיררכיה בבתי הדין הרבניים ולשאול את עצמנו האם נימוקים אלו נכונים גם במציאות הנוכחית.

לאחר מכן נבחן באופן מהותי את משמעויותיו של מבנה בתי הדין הרבני לאור פרשיית האח והאחות והתנהלותו של הרב שלמה גורן זצ"ל באותה פרשייה, ובמיוחד את הסערה שהתעוררה לאור פרשייה זו (מבחינה הלכתית ולא פוליטית).

מאמרי התחומין המובאים כאן מיועדים לצורך לומדי היחידה בלבד, נא לא להעביר אותם לשימוש כללי או לשימוש לומדים אחרים, תודה.

לימוד פורה.

קבצים להורדה
No items found.