יחידה לדוגמא | חי במשפט

יחידה ה - פסקי ערעור בג״ץ על בתי דין רבניים

מבוא

בעיני גדולי ישראל אחד הצידוקים לקיום בית דין לערעורים הינו החובה מצד המחוקק ומערכת המשפט החיצונית(בתחילה המנדטורית והיום הישראלית).

האמנם מערכת המשפט בישראל רואה עין בעין את בית הדין לערעורים? מהו היחס מבפנים לגוף זה, לפועלו ופסקיו?

מהם המהלכים שהובילו לכרסום במעמד בתי הדין הרבניים למול מערכת המשפט הישראלית והיכן הצליח לשמור על כוחו?

מהו העקרון המנחה ביחס למנגנון הערעור מצד בית הדין הרבני והמם התובנות למול יחסה של מערכת המשפט הישראלית  לעקרונות אלו?

לימוד פורה

קבצים להורדה
No items found.