חי בהוראה | בבא מציעא

1 - משנת אלו מציאות כפתח לעולם הבעלות

פתיחה

משנת 'אלו מציאות' פותחת במשפט חשוב , ממבט ראשון זה נראה משפט טכני המציג חלוקה של פרטים 'אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז' אך עיון העמקה והרחב במסכת יוביל להבנה כי משפט זה מהווה מפתח חשוב להבנת מרכזיות דיני המציאה בעולם הממון. עיון מעמיק בסוגיות ובראשונים יוביל להבנה כי מדובר בעקרון מהותי, השופך אור על כל תחום יחס האדם לעולם החפצים והגדרת השייכות והבעלות.

בפתיחה לבוקר העיון התבוננו במקרה מרתק ומורכב מתחומי המציאה בימי השואה. המקרה הגיע לבית הדין הרבני בירושלים. כתר של ספר תורה שגזלו הנאצים ועוזריהם. לימים הכתר הגיע בעזרת הג'וינט לבית כנסת בהר ציון. בעל הכתר מהונגריה, זיהה את הכתר וטען בתוקף כי יש להשיב 'עטרה ליושנה' ולהשיב את הכתר (שבביה"כנ בהר ציון) אל ספר התורה (אשר לו הוכן הכתר) שניצל מהשואה ונמצא בנוה שאנן בחיפה.

קבצים להורדה
No items found.