יחידה לדוגמא | עיון פסיקה והלכה | שבת

סיכום מלאכת מחשבת

פתיחה ומקורות

שבוע טוב,
 
השבוע אנו מסכמים את השבועיים הקודמים.
השאיפה היא לצאת עם הגדרות ברורות של מושגי מלאכת מחשבת - אינו מתכוון, פסיק רישא, מלאכה שאינה צריכה לגופה, מתעסק, גרמא ושינוי. אנו ממשיכים לאחר מכן ללימוד מלאכות השבת, בכל המלאכות נפגוש מושגים אלו ונמשיך לבחון את הגדרתם המדוייקת וההכרעה בהם. אולם מעבר לשלב לימוד זה עם הגדרות בסיס למושגים, הינו חשוב בכדי שנוכל לבחון את מימושם בכלל המלאכות.

נקודה נוספת וחשובה היא ההבנה כי ישנו : "עקרון על" למונח מלאכה המעוגן במושגי מלאכת מחשבת ומהווה קו חורז בין המלאכות השונות.
 
מצורף קובץ לסיכום וחזרה עצמית.
קבצים להורדה