בית מדרש מהבית | מדע טכנולוגיה ורפואה | גנטיקה והנדסה גנטית

2 - ימי עיון בנושא הנדסה גנטית

שיעורי סיכום - ההיבט ההלכתי

כהשלמה לנלמד ביחידה זו אנו מזמינים אותך לצפות בשני ימי עיון האחרונים שהתקיימו בעמותה בנושא גנטיקה ומצוות התלויות בארץ, בהם השתתפו רבנים חשובים ואנשי מקצוע מומחים בתחום זה, בהשקה שבין המדע הטכנולוגיה לעולם התורה.


ההיבט ההלכתי


הרב ישי שכטר - ראש בית מדרש חי בהם - דברי פתיחה
Flash Animation​​כשרות התלויה בארץ - הרב וולקן​​כשרות התלויה בארץ - הרב וייטמן [רבה של תנובה]הנדסה ועריכה גנטית בצומח - הרב ישי שכטרקבצים להורדה
No items found.