מבוא - איסור המלאכה בשבת

מבוא

ביחידה הראשונה להלכות שבת, נתמקד במבוא כללי להלכותיה. המבוא יכנס אל תוך לימוד הדינים עצמם, אך חשיבותו המרכזית הינה לקבל מבט עומק ורוחב על הנושא הגדול בכללות.

נושא 1 – מבט כללי לדיני השבת, והתמקדות בנושא היחס בין שביתה לאיסור עשיית מלאכה.

נושא 2 – הבנת היחודיות באיסור המלאכה – ההבדל בין אי עשיית פעולה לבין איסור עשיית מלאכה, וסוגיית מלאכת מחשבת (לענפיה השונים – אינו מתכוון, פסיק רישא, גרמא, שינוי, מתעסק וכו'). – ליחידה זו נשוב בסיום לימוד כלל המלאכות.

נושא 3 – בין שבת ליום טוב – נושא רחב שניגע בו בקצרה בכדי להבין את המשמעות הרעיונית והדינית הלכה למעשה בהבדל איסור המלאכה בין המועדות השונים.

שתי מגמות מרכזיות ללימוד יחידת המבוא:

א. יצירת מבט רוחב על דיני השבת, מבט חשוב אשר יסייע רבות בלימוד ההמשך.

ב. הבנת האיסור כפי שמופיע במקורות התורה, וכיצד הוא מתפרט למערכה הלכתית סדורה בה מודגש הפער בין יסוד השביתה לאיסור המלאכה שנפסק!

לימוד פורה!

קבצים להורדה
No items found.