חי בהוראה | בבא מציעא

3 - השבת אבידה כחלון לעולם הממונות

פתיחה ליסוד המזכה בנזיקין

ה'כתר של ספר תורה שאבד בשואה' כחוט המקשר בין שני בוקרי העיון


מדוע פתחה מסכת בבא מציעא בדיני שנים אוחזים? האם אנו בפרק 'המציאות' ולכן הטענה הינה 'אני מצאתיה' או שמא כפי שאני רואים בסוגיא בתלמוד הבבלי אנו בדיני ספקות הממון בש"ס כולו?

מבט הרוחב כפי שנראה בשיעור השני הינו חשוב מאד להבנת עומק הדברים. עלינו לצאת מהסוגיא והמשנה הנקודתית ולהביט באופן רחב, ראשית במשנה, במה עוסק הפרק, המסכת ומהו הרצף בין המסכתות.


הערה - מצורפים 5 דפי מקורות לשיעורו של הרב ישי  -  דף 3 הינו הדף המרכזי לליווי והבנת מהלך השיעור.

קבצים להורדה