חי בהוראה | בבא מציעא

4 - לפנים משורת הדין וכפיה בבית הדין

לפנים משורת הדין

עד כה צללנו אל 'שורת הדין', אך מהי הצפיה ב'לפנים משורת הדין'? האם ייתכן לכפות על כך?

חשוב לציין כי שורת הדין ביהדות אינה בהכרח הדבר המצופה מהאדם ברמת 'ההגיון האנושי' או מה שמכנים 'מוסר אנושי', דוגמא יפה לכך הינה דיני השבת אבידה ובעיקר דיני ההכרזה. אדם אחד איבד את החפץ שלו, ייתכן ואפילו התרשל או פשע והוא אשם בכך, המוצא אינו יודע מהו הרקע לאובדן המציאה, אך התורה מצווה אותו לא להתעלם, לאסוף לביתו, לטפל לשמור ולהכריז במשך תקופה ארוכה- לא רק שאינו זכאי לאמץ לעצמו את החפץ אלא אינו יכול להעלם ועליו לטפל - שורת הדין בתורה הינו תביעת הבורא מהאדם לקיים את המצוות!

שיעורו של הרב זולדן נכנס לעומק היחס בין הציפייה מהאדם לפעול 'לפנים משורת הדין' לבין חובתו ויכולתו של ב"ד 'לכפות' על כך. האם ייתכן לכפות? מה עומד בבסיס סברת הטוענים שכן? וכיצד הרב מוכיח דרך סוגיית הגמרא והראשונים את תפיסתו בדין כפיית ב"ד במקרה של 'לפנים משורת הדין'.

בתום שיעורו של הרב זולדן - חיזרו אל המקרה שהובא בפתח שני בקרי העיון - כתר ספר התורה שאבד בשואה - נסו לבחון באילו עקרונות וכלים למדניים השתמשו הדיינים בכדי לחייב את בית הכנסת בהר ציון להשיב את כתר התורה לבעליו - האם פעלו על בסיס 'לפנים משורת הדין' או שמא מן הדין?

לימוד פורה!


קבצים להורדה