בית מדרש מהבית | חי בכלכלה ומשפט | אחריות בעלי מניות