יחידה לדוגמא | עיון פסיקה והלכה | חופה וקידושין

ממצוות עונה ופרו ורבו למצוות הקידושין

פתיחה ומקורות

שבוע טוב,

דין הקידושין בתורה הינו הדרך המרכזית למימוש עולם הזוגיות ובניית המשפחה היהודית.

מחלוקת מרתקת נסובה סביב 'מצוות הקידושין' האם זוהי מצווה העומדת בפני עצמה? האם המצוות ברקע – א. מצוות פריה ורביה. ב. מצוות עונה- מצוות הזוגיות.  מהוות את העוגן המצוותי ואילו הקידושין הינם מעשה המימוש אך אינם מצווה כשלעצמם?

ביחידת מבוא זו נפתח בקצרה נושא שלם ורחב אך חשוב מאד לראותו כבסיס ורקע למצוות הקידושין.

השבועיים הראשונים ללימודנו יהוו מבוא ללמידה במהלך השנה ולכן נחרוג מעט ממבנה הלימוד ומנושא הלימוד 'הרגיל'.

  1. מצורף דף מקורות מרכזי + מומלץ מאד ללמוד בספרי הטוש"ע עצמם את הסימנים המובאים בשולחן ערוך.(מובן שזה לוקח זמן רב יותר ומתאים למי שיש לו זמן). - נסו להתקדם בקצב שלכם, אל תבהלו מהאורך.
  2. מצורפים דפי העשרה והרחבה ומראי מקומות - אין כוונה כי תספיקו אותם. הם מיועדים להרחבה למעוניינים בלבד!!!
קבצים להורדה