יחידה לדוגמא | חי במשפט

נספחים

נספח א

ראו את המאמרים המצורפים למטה ונסו לחשוב לאור הטענות במאמרים כיצד היהדות תתייחס לעיקרון סופיות הדיון לאור החתירה לאמת של עולם המשפט היהודי.
הכדאי לקרוא קודם את המאמר בנוגע להרשעות שווא.


תודה לאהרון טופר על המאמרים

קבצים להורדה