יחידה לדוגמא | חי במשפט

יחידה א - מקורות העיון התורניים

מבוא

סוגיית הערעור ביהדות הינה נושא סבוך ומרתק, מחד ניתן לראות כי היא שייכת לתחומין ובמרחבי עיסוק שונים, מחד היא מצויה גם בתחומי ממון גם בתחומי איסור גם בתחומי נפשות וכו' ומאידך היא מצויה הן במרחב בתי הדין והן במרחב המציאות והחיים כפסיקת חכם וכו'.

לימוד הנושא ביהדות מתחיל מבירור עומק בפסוקי התורה התנאים והגמרות כימצד עוצב בית הדין היהודי ומאידך בסוגיא המהותית של האם ניתן לפתוח פסק דין שהוכרע כלפי דבר מציאותי מעשי.

בדף מקורות זה אנו נסקור את תפקיד ומבנה בית הדין היהודי לדורותיו.

כמו כן נברר מושגים בתחום הוראה אחר הוראה: חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר, בית דין בתר בית דין לא דייקי וכו'.

שיהיה לימוד פורה!

קבצים להורדה
No items found.