יחידה לדוגמא | עיון פסיקה והלכה | שבת

גרמא ושינוי

פתיחה ומקורות

שבוע טוב,
 
עד כה ראינו כי המלאכה האסורה מן התורה בשבת אינה כל פעולה ואפילו לא כל תוצר, הדבר תלוי באותה ייחודיות המצויה אצל האדם. תהליך המתחיל בכוונה מבוצע בדרך מסויימת ומסתיים בתוצר.

ביחידה הראשונה של מלאכת מחשבת התמקדנו בבירור היחס של כוונת האדם למול וודאות התוצר, ועד כמה הפעולה מאופיינת כמלאכה זו או עשייה סתמית אשר התוצר שלה הינו מלאכה.
השבוע אנו מתמקדים בפעולת המלאכה ותהליך ההיווצרות - "דרך המלאכה", והאם הינה תוצאה ישירה או אגבית של הפעולה.
המושגים "גרמא" ו"שינוי" ייבחנו בשבוע זה. מחד נבחן כיצד הם יוצרים חיבור בין תקופת המשכן (והבריאה לימנו), ומאידך נבחן האם הדבר קשור ושייך גם לתחום הכוונה.


מצורפים דפי המקורות לשבוע הלימוד הקרוב:

א. דף המקורות המרכזי עם המקורות הפתוחים.

ב. דף להרחבה למי שמספיק  - ישנם שו"תים שונים להעמקה וחיבור למציאות - לימדו כמה שתספיקו.

ג. דף מראי מקומות להרחבה (למי שמעוניין ללימוד בספרים עצמם - מקורות הבסיס מודגשים!!)

קבצים להורדה