סיכום מלאכת מחשבת

סיכום מלאכת מחשבת

בחלק סיכומי זה שאיפתנו היא לצאת עם הגדרות ברורות של מושגי מלאכת מחשבת (אינו מתכוון, פסיק רישא, מלאכה שאינה צריכה לגופה, מתעסק, גרמא ושינוי). 

לאחר מכן נמשיך ללימוד מלאכות השבת, בהם בכל מלאכה ומלאכה נפגוש מושגים אלו, ונמשיך לבחון את הגדרתם המדוייקת וההכרעה בהם. בשלב זה חשוב שהגדרות הבסיס למושגים יהיו נהירות וברורות בכדי שנוכל לבחון את מימושם בכלל המלאכות.

נקודה נוספת וחשובה היא ההבנה כי ישנו :"עקרון על" למונח מלאכה המעוגן במושגי מלאכת מחשבת ומהווה קו חורז בין המלאכות השונות.

בקובץ המצורף מופיעים מספר שאלות הכוונה, שיהוו חזרה על הגדרות המושגים השונים, היחודיות של כל מושג ומושג והפועל היוצא מכך. דף הכוונה יכול להיות לעזר במיקוד ודיוק של כל מושג.

שיהיה לימוד פורה!!

קבצים להורדה