בית מדרש מהבית | מקוואות | השער למבחני רבנות

2 - סעיפי הטוש״ע הראשונים ודיני התורה

לימוד

שבוע טוב,

השבוע נעבור על חלק מפרטי הדינים של שני עקרונות הללו בכדי ליישר קו בין הלומדים השונים והמצטרפים החדשים – בשיעורים נחדד את הדברים!!
לכן דף המקורות השבוע תחום לרמת הטוש"ע  -  סימן רא סעיפים א-ג.הבסיס בשלב זה בית יוסף ושולחן ערוך!
(טור בית יוסף, ודרכ"מ (ב"ח וכו' למי שמספיק) + שו"ע רמ"א ש"ך ט"ז ופתחי תשובה (לבוש ערוה"ש וכו' למי שמספיק ... )

בכדי לתאם את קצב הלימוד אשמח לדעת כמה הספקתם משלושת הסעיפים(אלו סעיפים ארוכים מאד ביחס למכלול)

דף המקורות ללימוד השבוע - "מקוואות יחידת לימודר אשונה לפי סעיפים"

מצורפים דפי הלימוד מהיחידות הקודמות (ניגע בהם בשיעור - לא אמורים להספיק ללומדם)

כמו כן מומלץ מאד לעבור על דפי הלימוד עם התרשימים שצורפו ביחידה הקודמת - עושה סדר וסיכום דיני!

קבצים להורדה
No items found.