יחידה לדוגמא | חי במשפט

פתיחה - ההיררכיה והערעור בבית הדין הרבני

מבוא

היחידה הקרובה מהווה חוט המקשר בין עולם המשפט הקיים בישראל היום למה שהיה במהלך הדורות. לא בכל הדורות זכינו לדון בשאלת הבניית מערכת משפט מסודרת בישראל ולעסוק בשאלת ההיררכיה ויכולת הערעור מזווית זו. למרות מצב טוב זה בימנו, מצב בית הדין הרבני והיקף סמכויות השיפוט שלו דלות מאד, אך אל לנו לוותר על עיסוק בשאלה המהותית והפרקטית כאחד אשר העסיקה בשלב הקמת בית הדין הרבני וממשיכה להעסיק עד היום.

ביחידת המבוא נפגוש מקרי בוחן מעניינים האחד מהשנה האחרונה והשני קדום בעשרות שנים אשר הסעירו את עולם הפסיקה הרבני סביב השאלה שלנו (ושאלות ספציפיות הנלוות לה בכל תיק לגופו).

לקבלת רקע כללי על הקמת בית הדין הגבוה לערעורים על ידי הרב עוזיאל ובני דורו כדאי לקרוא את המאמר של עמיחי רדזינר בנושא זה.

שיהיה לימוד פורה.

קבצים להורדה
No items found.