1 - ממצוות עונה ופרו ורבו למצוות הקידושין

פתיחה

דין הקידושין בתורה הינו הדרך המרכזית למימוש עולם הזוגיות ובניית המשפחה היהודית.

מחלוקת מרתקת נסובה סביב 'מצוות הקידושין' האם זוהי מצווה העומדת בפני עצמה? האם המצוות ברקע – א. מצוות פריה ורביה. ב. מצוות עונה- מצוות הזוגיות.  מהוות את העוגן המצוותי ואילו הקידושין הינם מעשה המימוש אך אינם מצווה כשלעצמם?

ביחידת מבוא זו נפתח בקצרה נושא שלם ורחב אך חשוב מאד לראותו כבסיס ורקע למצוות הקידושין.

השבועיים הראשונים ללימודנו יהוו מבוא ללמידה במהלך השנה ולכן נחרוג מעט ממבנה הלימוד ומנושא הלימוד 'הרגיל'.

קבצים להורדה
No items found.