בית מדרש מהבית | מהגמרא בבבא קמא להנחיות המדינה במשבר הקורונה

5 - הנחיות הממשלה ביחס לקורונה

לימוד

ממשלת ישראל וממשלות העולם הציבו הנחיות רבות עקב משבר הקורונה.
דומה כי הנחיות ברמת ירידה לעולם הפרט כאלו לא זכורות לנו, אך מגיפה עולמית שכזו גם היא אינה זכורה במאה האחרונה.

אמנם נשמעים קולות חלוקים אך דומה כי ישנה הסכמה ציבורית לעניין, הבנת חומרת המצב.

מהו המשקל ומקור הכח להנחיות אלו בעין התורה?
האם היחס הכללי לממשל שאינו עובד לפי חוקי התורה שונה במצבים שכאלו? מהו היחס המיוחד של התורה לריבונות וממשל באשר הוא ולממשל יהודי בפרט?

סוגיות אלו לקוחות אותנו למרחבים רבים - נצרף כאן חומר רב בנושא ואחכ נסדרו ליחידות נפרדות לפי הצורך...

שיהיה לימוד פורה.

קבצים להורדה
No items found.