יחידה לדוגמא | עיון פסיקה והלכה | חופה וקידושין

מבוא לחופה וקידושין

פתיחה ומקורות למידה

מבנה הלימוד:
1. לימוד של דפי המקורות - המוקד בדף המרכזי והשאר הרחבה. 
2. שיעור וירטואלי כפתיחה לשבוע.

3. שיעור מסכם. 

דפי המקורות:

1. דפי המקורות - הרעיון ליצור יכולת למגוון הלומדים השונה, וזמן הלימוד המשתנה, להיות חלק מההתרחשות בצורה מירבית:
א. דף המקורות עם המקורות הפתוחים וההכוונה - שלד הלימוד המרכזי המנגיש את הלימוד לכלל הלומדים!!
ב. דפי מקורות הרחבה -לא חובה- : 3 סוגים:

  • "מראי מקומות" - הפניות למקורות ללמידה בספרים -לחוויית לימוד בספרים ולהרחבה רבה למעוניים(הדגשת המרכזיים) - כמות אדירה לא ריאלי להספיק הכל אך מאפשר חוויית לימוד דרך הספרים ויכולת הרחבה.
  • דף מקרה בוחן פסיקתי - שאלה פסיקתית בת ימנו המדגישה את מורכבות הפסיקה בנושא הנלמד.
  • דף סיכום - ביחידות לימוד תחומות ישלח דף עזרה לסיכום תמציתי שכל אחד ינסה להוציא לעצמו בסיכום יחידה(השאיפה שיהיה תמציתי!).


שישי שבת - "עונג שבת" סגירת חורים מהנלמד או לימוד מקורות שסקרנו את העין או הרחבות מתוך הדפים המרחיבים.

 

קבצים להורדה