בית מדרש מהבית | מהגמרא בבבא קמא להנחיות המדינה במשבר הקורונה

2 - מהרחקת אש ורשויות אל עולם המגיפות והדבקת חולה

מבוא

השבוע נעסוק בנושא משמעותי ורחב בש"ס שאלת הרשויות - זכאות ודיני הרחקת מזיקין.

כחלק מלימוד השבוע "נקפוץ" לעיסוק בשאלה המורכבת התוקפת את עולמנו הנע בין 'אחריות לבהלה' בניהול סיכונים.


שאלה מורכבת מאד צצה לפתחו של עולמנו - התמודדות עם נגיף מדבק. ברמת הסיכון ישנה מחלוקת האם הינו חמור או קל ממחלה מוכרת כשפעת(ישנם וויכוחים על אחוזי תמותה). אולם, ברור לכל שמרכז השוני והבהלה הינו א. חוסר ההיכרות המספקת עם הנגיף -ברמת ידע וברמת אמצעים וכלים למניעה ולטיפול. ב. דרכי הפצת הנגיף ודרכי 'ההדבקה' בין חולה למשנהו - ככל הנראה מדובר בדרכים ויכולת התפשטות מהירה מאד.


ראשית עלינו לפתח שפת שיח מדודה למרות הלחץ(השינוי העצום כתולדה מהיותנו חשופים לכל דבר במרחב העולמי מחד מקנה ידע המאפשר התמודדות ומניעה מאידך יוצר מציאות של בהלה גדולה מהרבה כיוונים ולחץ מובנה בתוך חיינו).


כיצד יכולה חברה, עם, מדינה, עולם להתמודד עם מצב זה? האם יש ביכולתנו לפי התורה לכלוא אנשים בסירה? אולי זו מחוייבותנו? האם נבודד אדם\יישוב? - מה קורה כשהוא מתנגד?


האם ישנה התמודדות במקורות לגבי כפיית בידוד?


כיצד נדלה ממקורות היהדות התייחסות לנושא?

השבוע חלק מהדפים אינם ערוכים עד תומם כולל הדף המרכזי אך מאפשר עבורנו חלון לנושא המורכב הזה.


קבצים להורדה
No items found.